Minulla oli viime viikolla mahdollisuus tutustua Ruotsin sosiaali- ja terveydenhuoltoon yhdessä suomalaisten hallintoylihoitajien kanssa. Matkoilta on tapana tuoda tuliaisia. Tältä reissulta tuliaiseksi haluaisin tuoda meille Person Centred Care -mallin, joka nousi esiin sekä hoitohenkilökunnan että lääkäreiden puheissa. Ajattelumalli on nostettu keskiöön myös ruotsalaisessa hoitotyön lähijohtamiskoulutuksessa, johtamisessa keskitytään inhimillisen työn johtamiseen. Person Centred Care tarkoittaa ihmislähtöistä hoitoa, joka näkyy henkilökunnan ajattelutavassa ja toiminnassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita käyttävä henkilö ja hänen perheensä ovat keskiössä, ihminen nähdään oman hoitonsa asiantuntijana ja tasavertaisena kumppanina. Hoidossa huomioidaan ihmisten tarpeet, arvot, perhetilanteet, sosiaaliset olosuhteet ja elämäntyyli. Malli on monille jo tuttu, mutta rohkenen väittää, ettei se kuitenkaan elä vahvana arjessamme.

Erityisen innostavaa oli myös kuulla Katri Mannisen esitelmä Karolinskassa toimivasta opiskelijavetoisesta infektio-osastosta. Osaston pedagoginen lähtökohta on potilaskeskeisyys, vertaisoppiminen ja ohjaajatiimin työskentely. Tällä osastolla opiskelijat ovat oppimisensa omistajia eivät kohteita. Opiskelijat, potilaat ja sairaanhoitajat viihtyvät tällä osastolla. Kutsumme Katrin tuleville Sairaanhoitajapäiville luennoimaan.

Kaikkialla asiat eivät olleet kuitenkaan yhtä hyvin kuin tuolla infektio-osastolla. Useissa puheenvuoroissa tuotiin esiin Ruotsia vaivaava sairaanhoitajapula. Pulasta johtuen potilaspaikkoja ja jopa kokonaisia osastoja on jouduttu sulkemaan. Sairaanhoitajat ovat vaihtaneet alaa turhauduttuaan työoloihin ja työmäärään. Hoitajien kato synnyttää helposti itseään ruokkivan kierteen. Kokeneiden hoitajien sijaan työvuoroissa saattaa olla vain vähäisen työkokemuksen omaava kollega, jolloin vastuu kasautuu ja se koetaan liian suureksi. Sairaanhoitajapulaa yritetään ratkaista muun muassa palkkauksella ja työaikoja muuttamalla.

Matkamme yksi tärkeimmistä aiheista oli tutustuminen Ruotsin valinnanvapauskokemuksiin. Tukholman alueella 60-69 % perusterveydenhuollosta on yksityisten tarjoamaa. Palvelut ovat pitkälti perhelääkärivetoisia palveluita, jossa lääkäri on palkannut tiimiinsä 1-2 sairaanhoitajaa. Toisin kuin Suomessa, uudistuksella ei ole tavoiteltu kustannusten hillintää, kulut ovatkin nousseet huimasti.

Matkan aikana meille esiteltiin juuri ilmestynyt raportti Vårdval 10 år – Vad vet ni om dess effekter, jossa kymmenen vuotisesta valinnanvapauskokemuksesta todetaan, että hoidon saatavuus on parantunut, jonot ovat lyhentyneet, terveydenhuollon toimijat ovat monipuolistuneet, valintamahdollisuudet ovat lisääntyneet ja asenteet terveydenhuollon toimijoiden keskuudessa ovat muuttuneet – potilaita halutaan tavata ja keskittyä siihen mikä on potilaan kannalta tärkeää.

Samanaikaisesti valinnanvapaudessa on kuitenkin yhä useita haasteita, kuten käyntimäärien kasvaminen odotettua enemmän. Kaikki käynnit ja toimenpiteet eivät aina välttämättä perustu potilaiden todellisiin tarpeisiin. Haasteena on myös palveluiden saatavuuden alueelliset erot. Itsenäisten yrittäjien myötä järjestelmällä on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa tarjontaan ja palvelun tarjoajien maantieteelliseen sijoittautumiseen. Ongelmallisena nähdään myös ennalta määritelty hintataso. Kiinteisiin hintoihin ei kilpailu pure ja hintojen lasku muutoin on vaikeaa. Raportissa pohditaan, onko nykyinen hintataso joissakin tapauksissa liian korkea.

Raportissa esiteltiin myös lukuisia toimenpiteitä terveydenhuollon parantamiseksi. Esiin nousi muun muassa hoitomuotojen ja sopimusten tehokkaampi ja selkeämpi kategorisointi, vastuiden selkeyttäminen, kustannusvastuun lisääminen, seurannan tehostaminen ja hinnoittelumallien kehittäminen.

Suomessa valinnanvapauslainsäädäntö on tulossa uudelle lausuntokierrokselle. Toivottavaa on, että Ruotsin valinnanvapausmallin kokemuksia osataan hyödyntää ja meille luodaan aidosti moniammatillinen ja kustannustehokas malli valinnanvapauteen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.