Helsingin Sanomat kirjoitti (21.8.2017) ministeriön esittävän sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamista, mutta Lääkäriliiton vastustavan tätä kehitystä. Vastustus tuntuu periaatteelliselta, sillä asiasta saadut kokemukset ja tutkimusnäyttö puhuvat toista. Kansalliset ja kansainväliset pitkän aikavälin tutkimukset osoittavat, että sairaanhoitajan rajattuun lääkemäärämäisoikeuteen ovat tyytyväisiä sairaanhoitajat itse, lääkärit ja ennen kaikkea terveydenhuollon asiakkaat. Sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden suurin hyöty on potilaiden nopeampi hoitoon pääsy, odottamisen vähentyminen sekä hoitosuhteiden muodostuminen entistä kokonaisvaltaisimmiksi. Nämä ovat myös vastaus sote-uudistuksessa asetettuihin tavoitteisiin.

Suomessa sairaanhoitajat, kätilöt ja terveydenhoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä heinäkuusta 2012 alkaen. Kaikki lisäkoulutuksen läpäisseet ja oikeuden saaneet hoitajat työskentelevät kuntasektorilla. Koulutuksella on haluttu parantaa lääkäripulasta kärsivän julkisen terveydenhuollon palveluita. Sairaanhoitajien rajatulla lääkkeenmääräämisoikeudella on mahdollista saavuttaa merkittävää terveyshyötyä. Laskelmien mukaan perusterveydenhuollon hoitaja-vastaanottojen lisäämisellä nykyisestä 47 prosentista 55 prosenttiin voitaisiin säästää vuosittain 100 miljoonaa euroa.

STM:n rajatun lääkkeenmääräämislausuntoyhteenvedossa (STM114:00/2012) todetaan, että vastaajista 84 prosenttia kannatti ehdotusta kauppanimellä määräämisestä ja noin kolme neljäsosaa ehdotuksia mahdollisuudesta ottaa sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen käyttöön julkisessa erikoissairaanhoidossa ja julkisen sektorin ostopalveluissa. Vastaajista noin 70-90 prosenttia kannatti ehdotuksia lisätä uusia lääkkeitä sairaanhoitajan jatkettavissa oleviin lääkkeisiin.

Kansainvälisien tutkimuksien mukaan sairaanhoitajat ovat tarkkoja lääkkeitä määrätessään. Ne osoittavat, että sairaanhoitajien vastaanottoihin käytetään enemmän aikaa potilasta kohti verrattaessa lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Sairaanhoitajilla on hyvät valmiudet kartoittaa kokonaistilannetta potilaan kanssa oikean hoitomuodon löytämiseen. Sairaanhoitajat myös käyttävät enemmän lääkkeettömiä hoitokeinoja. Tutkimusten mukaan sairaanhoitajien hoitamat potilaat ovat tyytyväisiä hoitoonsa ja hoito on laadukasta ja turvallista.

Jotta lääkkeenmääräämiskoulutus ministeriön ehdotuksen mukaan toivotulla tavalla laajenee, tulee ratkaista koulutuksen maksuun liittyvät kysymykset sekä maksaa koulutuksen käyneille työn vaatimusten mukaista palkkaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.