Sairaanhoitajaliitto kysyi sairaanhoitajilta näkemystä sote-uudistuksesta, sen onnistumisen mahdollisuuksista ja toteuttamiseen liittyvistä haasteista. Saimme lyhyessä ajassa yli 1800 vastausta. Vastaajien mielipiteet maalaavat soten onnistumisesta varsin synkän kuvan. Vain viidennes uskoo uudistuksen onnistuvan vaikkakin yli puolet vastaajista pitää uudistusta tarpeellisena. Erityisesti soten alkuperäisten tavoitteiden onnistumista epäillään.

Sairaanhoitajat kokevat, että uudistusta runnotaan eteenpäin poliittisin intohimoin, eikä valmistelussa olla kuultu sote-ammattilaisia. Etenkin hoitohenkilöstön asiantuntemus on jätetty hyödyntämättä. Sairaanhoitajat toivovat poliittisilta päättäjiltä ja organisaatioiden johdolta avointa ja ajantasaista tiedottamista. Vastauksissa peräänkuulutettiin aikalisää ja uudistuksen vaiheistamista sekä vaikuttavuusarviointia. Sairaanhoitajat ovat suurena ammattiryhmänä avainroolissa sote-uudistuksen toteuttamisessa ja heidän tuntemansa epäluulon uudistusta kohtaan pitäisi olla päättäjille vahva viesti. Sote-uudistuksen läpivieminen edellyttää ammattilaisten kuulemista ja asiantuntemuksen hyödyntämistä.

Sairaanhoitajat kantavat huolta etenkin iäkkäistä, vammaisista ja mielenterveyspotilaista, jotka eivät kykene itse valitsemaan palveluita. Sairaanhoitajat tuovat esiin pelkonsa hoitoketjujen pirstaloitumisesta. He kysyvät kuka kantaa kokonaisvastuun potilaasta. Etenkin maaseudulla palveluiden pelätään karkaavan entistä kauemmas.

Enemmistö sairaanhoitajista uskoo yksityistämisen ja yhtiöittämisen vähentävän sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikkoja. Huoli ei liene turha, sillä jo nyt on tiedossa, että Attendo on poistamassa ikäihmisten hoivapalveluista vastuusairaanhoitajien työtehtäviä ja siirtämässä nämä tehtävät kauas työyksiköstä, johdolle jolla ei välttämättä ole edes hoitotyön koulutusta. Tällaisella toiminnalla vaarannetaan potilasturvallisuus, henkilöstövoimavarojen oikea allokointi ja osaamisen kehittäminen. Ikäihmisten palveluissa tarvitaan jatkossakin korkeasti koulutettuja osaajia, erityisosaamista ja kokemusta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.